Chrześcijanin to żyd

1 lipca 2018 § Dodaj komentarz

W tej mierze bowiem Żydzi się wyempancypowali, w jakiej chrześcijanie zżydzieli.

Karol Marks (1818 – 1883)

« Read the rest of this entry »

Reklamy

Bitwa Warszawska

21 sierpnia 2017 § Dodaj komentarz

Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy.

Kazimierz Sosnkowski (1885 – 1969)

Nadejdzie dzień

19 sierpnia 2017 § Dodaj komentarz

Nadejdzie dzień kiedy wszystkie narody pośród których zamieszkują Żydzi, będą musiały przemyśleć sprawę ich wypędzenia, sprawę która będzie sprawą życia i śmierci, zdrowia i przewlekłej choroby, pokojowego istnienia albo ciągłego chaosu społecznego.

Franciszek Liszt (1811 – 1886) « Read the rest of this entry »

Szlachta

18 lipca 2016 § Dodaj komentarz

heinrich heine

Żydzi (…) zostali za czasów Kazimierza Wielkiego protegowani wieloma przywilejami. Wygląda na to, że stali szlachcie daleko bliżej niż chłopi, bowiem według starego prawa przechodził Żyd eo ipso (natychmiast) po przyjęciu chrześcijaństwa do stanu szlacheckiego.

Heinrich Heine (1797 – 1856) « Read the rest of this entry »

Żydzi i krowy

9 lipca 2016 § Dodaj komentarz

Izaak Grünbaum

Kiedy oni [Żydzi ortodoksyjni] pytają mnie czy nie mógłbym dać pieniędzy dla ratowania Żydów w Europie, ja mówię nie i jeszcze raz nie! Ważniejsze są sprawy Palestyny niż wykup Żydów z diaspory. Dla mnie jedna krowa w Palestynie jest więcej warta niż wszyscy Żydzi w Polsce!

Izaak Grünbaum (1879 – 1970)

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Żydzi at Każdy naród ma własne pojęcie o dobrem i złem, i swoje własne dobro i zło..