Teza i hipoteza

24 października 2010 § Dodaj komentarz

„Teza (thesis) – techniczne określenie na gruncie teologii, oznaczające tradycyjne stanowisko Kościoła w kwestii tzw. społecznego panowania Jezusa Chrystusa, a więc przekonanie (nauczane przez papieży i biskupów, a wyjaśniane przez teologów), że państwo ma obowiązki religijne i powinno opierać swe ustawodawstwo na katolickich zasadach, z zachowaniem tolerancji religijnej wobec innowierców.
W krajach o mniejszości katolickiej domagano się wolności dla Kościoła w otoczeniu niekatolickim i to stanowisko nosiło z kolei nazwę „hipotezy”.

Por. M. Davies, „Drugi Sobór Watykański a wolność religijna”, Warszawa 2002 [przyp.red.].”

Fragment z: „Marcel Lefebvre. Życie”, Bernard Tissier de Mallerais, strona 58 [link]

Reklamy

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Marcel Lefebvre at Każdy naród ma własne pojęcie o dobrem i złem, i swoje własne dobro i zło..