Quid est veritas?

30 stycznia 2016 § Dodaj komentarz

Józef Mackiewicz

Całkowitej prawdy nie zna żaden człowiek na tym świecie. To co my, ludzie, nazywamy „prawdą” jest zaledwie jej szukaniem. Szukanie prawdy jest tylko możliwe w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą rzeczy – wielką nieprawdą. Znalazłszy się tedy w świecie uznającym wolność jednostki i wolność myśli, winniśmy czynić wszystko, aby nie zacieśniać horyzontów myślowych, ale rozszerzać; nie zacieśniać dyskusji, a ją poszerzać.

Józef Mackiewicz (1902 – 1985)

« Read the rest of this entry »

Reklamy

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Józef Mackiewicz at Każdy naród ma własne pojęcie o dobrem i złem, i swoje własne dobro i zło..