Zdjęcie

7 listopada 2018 § Dodaj komentarz

Robert Faurisson.png

Chciałbym zobaczyć zdjęcie komory gazowej w Auschwitz.

Robert Faurisson (1929 – 2018)

Reklamy

Słowo

15 października 2018 § Dodaj komentarz

Nie jest prawdą, że “na początku, było słowo” – ono jest tylko środkiem odwoływania się do rzeczywistości.

Roman Witold Ingarden (1893 – 1970)

« Read the rest of this entry »

Szaulisi

11 października 2018 § Dodaj komentarz

Kiedy pomyśli się o wschodzie, jest tam wasza [Litwinów] trudna historia. Ale część tej tragicznej historii przyszła z Zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim od nazizmu.

Papież Franciszek

Naród

7 września 2018 § Dodaj komentarz

Soczewica, koło, miele, młyn.

Władysław I (1260 – 1333)

Gabinet Rothschildów

21 sierpnia 2018 § Dodaj komentarz

Syjonizm, nazizm, komunizm, socjalizm, faszyzm i kapitalizm powstały w gabinetach Rothschildów we Frankfurcie.

Eustace Mullins (1923 – 2010)

« Read the rest of this entry »

Żydzi są niezwykli

14 sierpnia 2018 § Dodaj komentarz

Żydzi są pod każdym względem niezwykli, obciążeni przekleństwem, za które odpowiada jedynie Bóg. Gdybym był Żydem, natychmiast popełniłbym samobójstwo.

Emil Cioran (1911 – 1995)

« Read the rest of this entry »

Siła państwa

23 lipca 2018 § Dodaj komentarz

Szkoła konserwatyzmu polskiego głosi, a my solidaryzujemy się z nią w tym wypadku zupełnie, że siła narodu, jego znaczenie w hierarchii międzynarodowej zależy wyłącznie od siły Państwa, które reprezentuje dany naród. Państwo jest niejako dźwigarem, za pomocą którego naród jest w stanie utrzymać się i rozszerzyć swój stan posiadania. W ogólnej walce o byt walczą bezpośrednio nie narody, lecz państwa.

Adolf Bocheński (1909 – 1944)

« Read the rest of this entry »

Chrystianizm jest religią jednostki i ludzkości, jako zbioru jednostek

23 lipca 2018 § Dodaj komentarz

Stosunek jednostki do narodu i narodu do narodu leży właściwie poza sferą chrześcijańskiej etyki. Chrystianizm jest religią jednostki i ludzkości, jako zbioru jednostek.

Roman Dmowski (1864 – 1939)

« Read the rest of this entry »

Fałsz

12 lipca 2018 § Dodaj komentarz

Lew Tołstoj

Chociaż wiedziałem, że tego fałszu, który mnie  odpychał, mniej było u ludu, aniżeli u przedstawicieli kościoła, – pomimo to widziałem, że i w wierzeniach ludu kłamstwo było zmieszane z prawdą.

Lew Tołstoj (1828 – 1910) « Read the rest of this entry »

Chrześcijanin to żyd

1 lipca 2018 § Dodaj komentarz

W tej mierze bowiem Żydzi się wyempancypowali, w jakiej chrześcijanie zżydzieli.

Karol Marks (1818 – 1883)

« Read the rest of this entry »